Мэдээ

БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН СПОРТ ХОЛБООДТОЙ УУЛЗАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Баянхонгор аймагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа нийт 25 спорт холбоодын Дарга, нарийн бичгийн дарга, тэргүүлэгч нартай 2022 онд зохион байгуулах ажлын төлөвлөгөө, хамтран ажиллах, санал солилцох уулзалтыг зохион байгууллаа
3 хүн, сууж буй хүмүүс болон дотор гэх мэтийн зураг байж болно4 хүн, дотор болон албан өрөө гэх мэтийн зураг байж болно2 хүн, сууж буй хүмүүс болон дотор гэх мэтийн зураг байж болно4 хүн, сууж буй хүмүүс, зогсож буй хүмүүс, албан өрөө болон дотор гэх мэтийн зураг байж болно


Хуцаалцах:

Холбоотой мэдээлэл