Мэдээ

Баянхонгор аймгийн "Иргэдийн наадам"-2021 биеийн тамирын арга хэмжээг 2021 оны 12 дугаар сарын 09-12-ны өдрүүдэд зохион байгуулав.

        Биеийн тамир, спортын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.1.1, 10.1.2,010.1.9 дах заалт, Монгол Улсын Шадар сайдын “Төлөвлөгөө шинэчлэн батлах тухай” 2021 оны 34 дүгээр тушаал, Соёлын сайдын “Зардал батлах, эрх шилжүүлэх тухай” 2021 оны А\50 дугаар тушаал, Биеийн тамир, спортын улсын хорооны даргын 2021 оны А\286 дугаар тушаалыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд “Иргэдийн наадам”-2021 биеийн тамирын арга хэмжээг 2021 оны 12 дугаар сарын 09-12-ны өдрүүдэд Баянхонгор хотноо амжилттай зохион байгууллаа. Тус тэмцээнд 22 сум, багийн 641 тамирчин хурд хүч авхаалж самбаагаа сорин өрсөлдлөө.

Хуваалцах:

Холбоотой мэдээлэл