Мэдээ

БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ГАЗАР НЬ БОДЛОГЫН ЧИГ ҮҮРГИЙН ХҮРЭЭНД

Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Нийгмийн бодлогын асуудал эрхэлсэн хорооны хуралд /2021.11.16-ний өдөр/ Байгууллагын дарга Б.Оюунбаатар 2021 оны байгууллагын үйл ажиллагааны явц, гүйцэтгэл, үр дүн цаашид 2022-2023 онд хийж хэрэгжүүлэх ажил, арга хэмжээ, бодлого төлөвлөлтөө амжилттай тайлагнаж дүгнүүллээ

Хуваалцах:

Холбоотой мэдээлэл