Мэдээ

Монгол Улсын Шадар сайдтай аймгийн Засаг даргын 2021 онд байгуулсан гэрээний дагуу "ГАМШГААС ХАМГААЛАХ КОМАНД ШТАБ"-ын дадлага сургуулилт

Монгол Улсын Шадар сайдтай аймгийн Засаг даргын 2021 онд байгуулсан гэрээний дагуу "ГАМШГААС ХАМГААЛАХ КОМАНД ШТАБ"-ын дадлага сургуулилтад Биеийн тамир, спортын газар нь Түр хорогдох орон байраар хангах алба нэршилтэйгээр оролцож байна.
Гамшгийн үед ажиллах бэлэн байдлын төлөвлөгөөг боловсруулж, Дадлага сургуулилтын хүрээнд "Яаралтай цуглар" зарлан мэдээллийн дохиогоор цуглаж, аранзны иж бүрдэлийг шалгуулах, гамшгийн бэлэн байдлын сургалтанд хамрагдаж.
Зохиомлоор өгсөн "Цагийн байдлын дугаар 1/А" өгөгдөлд хариу арга хэмжээ авч түр хорогдох байрны тоо, хорогдох байранд байрлах хүний тоо зэрэг төлөвлөгөөг гаргаж ажлав.
зогсож байна болон бичвэр гэх мэтийн зураг байж болно2 хүн болон авто зам гэх мэтийн зураг байж болнонэг буюу түүнээс олон хүн, хөлийн өмсгөл болон гадаа гэх мэтийн зураг байж болно
Хуваалцах:

Холбоотой мэдээлэл