Мэдээ

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН АЖЛЫН ХЭСЭГ БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ГАЗАРТ АЖИЛЛАВ.

1 хүн, сууж байгаа болон зогсож байгаа гэх мэтийн зураг байж болно3 хүн, сууж буй хүмүүс, зогсож буй хүмүүс болон дотор гэх мэтийн зураг байж болно4 хүн, зогсож буй хүмүүс болон дотор гэх мэтийн зураг байж болно2 хүн, зогсож буй хүмүүс болон дотор гэх мэтийн зураг байж болно
Хуваалцах:

Холбоотой мэдээлэл